massagetherapie

“Ik wil graag helpen om meer innerlijke ruimte te scheppen en doe dat in de praktijk via de massagetherapie. Juist het helpen verbinden van lichaam en geest is zo belangrijk om tot bewustzijn te komen van wat er in jou leeft. Alles wat daarbij helpt, zoals opgelopen spanning doen verminderen met behulp van mijn handen, het luisteren, het zoeken naar de juiste woorden, alsmede door het inzetten van visualisatie oefeningen, ademhalingsoefeningen en ook yogaoefeningen. Maar het belangrijkste middel is mezelf openstellen voor jou zoals je bent in het nu en je te vergezellen tijdens je ontwikkeling in het bewustwordings- en genezingsproces.”

Het doel van therapie is vrij en autonoom zijn, wat ook betekent dat je jezelf kunt accepteren zoals je bent. Dat lijkt tegenstrijdig als je bedenkt dat je niet meer wilt accepteren dat je pijn hebt. Maar het oplossen van een probleem begint bij acceptatie. Pas dan kun je de ruimte vinden om er je licht over laten schijnen, meer en meer, en het inzicht zal ten gevolge hebben dat er iets verschuift in lichaam en geest. Je wordt bewuster van je eigen gedragspatroon, dat steeds vrijer komt te staan van de problematiek. Het is niet zo dat het lichaam geen resten (littekens)houdt van pijnlijke ervaringen, maar door het vrijkomen van vaak lang opgekropte gevoelens ontstaat nieuwe levenskracht en kun je je op het nieuwe richten los van de pijnlijke ervaring, die je verbond met de “knoop”.

Lichaam en geest vormen samen met de ziel één lichaam. Als er een probleempunt is, zal zich dat in het lichaam manifesteren. Maar het is moeilijk om bij het probleem te komen, omdat wij de neiging hebben er van weg te lopen, omdat het pijnlijk is. Vaak zoeken we pas hulp, inzicht, verlichting als de pijn ondraaglijk is. En proberen we de pijn in ons lichaam intussen te “ontzien” door sedatieve middelen als drank en drugs.

De weg naar deze opening is als vanouds de ademhaling. Bewuste ademhaling wordt al eeuwen gebruikt om tot verlichting te komen en zelfs tot Verlichting. Zonder ademtocht leven wij niet en zijn wij niet in contact met geest en ziel. Onze cellen krijgen zuurstof en levenskracht en functie dankzij de ademhaling. Het is het eerste wat we doen als we geboren worden. En het laatste als we dood gaan. We ademen moeilijk als we angstig zijn en met volle teugen als we blij zijn. En rustig als we rustig zijn. Ruim als we ruimte hebben en voelen en benauwd als we ons in het nauw voelen. Daarom is het zo belangrijk om je hart te kunnen luchten, zodat de opgelopen spanning, pijn, verdriet, angst zijn greep verliest.